Hur kan vi kommunicera bättre?

En av de saker djuren lär mig, samt jag försöker lära vidare till djurägare, elever och andra i min omgivning handlar om hur vi kommunicerar. (Någonstans däremellan försöker jag lära mig själv det också). Detta blev också en av de saker som togs upp under ett trepartssamtal nyligen. Vi pratade med en hund som hade stort behov av lugn i sin omgivning. Höjda röster, irritation och otålighet stressade hunden väldigt.

Så hur kan vi då kommunicera för att minimera dessa saker?

1. Undvik projiceringar. Istället för att agera på ilskan, besvikelsen eller rädslan kan du uttrycka ”Just nu känner jag mig rädd/ilsken/besviken. Mina hjärnspöken går i gång, triggade av den här situationen. Jag behöver … för att känna mig lugnare.”

2. Oftast handlar inte din reaktion på vad som egentligen händer just nu. Utan du reagerar utifrån dina tidigare erfarenheter av liknande situationer. Så med största sannolikhet kan du i exemplet ovan också lägga till ”Det här handlar inte om dig, utan det är min reaktion på själva situationen. Eftersom tidigare, liknande situationer har skrämt mig/gjort mig arg/gjort mig besviken. Jag ska försöka välja en annan reaktion nu.”

3. Öva på att be om saker, samt öva på att fråga andra vad de behöver. Hur ofta gör du motsatsen till detta? Hur ofta försöker du med tankeöverföring och hintar förklara för andra vad du vill ha? Hur ofta försöker du tolka andras energi, känslor, kroppsspråk för att på så sätt lista ut vad de vill ha? Hur ofta blir det rätt? Min erfarenhet är att dessa beteenden inte är särskilt givande, utan istället leder till irritation och bråk. Öva istället på att uttrycka vad du vill, samt fråga vad andra vill. Mycket mer givande!

4. När det finns ett problem, kom ihåg att det inte är du emot ditt husdjur/vän/partner/barn/förälder. Utan det är ni emot problemet. Jag försöker förbereda sådana samtal med att visualisera att jag sitter bredvid den jag behöver prata med, och att vi båda tittar på problemet som ligger framför oss på ett bord. Tillsammans försöker vi lösa det problemet på bordet. Istället för att kasta problemet eller meningslösa projiceringar mellan oss.

5. Var ärlig. Sådär kärleksfullt ärlig ändå från ditt innersta. Oavsett om det är något du vill förhindra/sätta stopp för, eller om det är något du vill ha mer av. Gör det i kärlek, värdighet och ärlighet. Utifrån det kan du vara en förebild. När du kommunicerar telepatiskt är det svårt att inte vara ärlig 😉 Mina djur ser rakt igenom mina försök att dölja mig bakom ursäkter och fnyser lite åt mig. Vi vet allihop att jag vet och kan bättre🙈

6. Kom ihåg att du är ansvarig för din egen lycka. Det finns ingen annan som är ansvarig för att tillgodose dina behov eller önskningar. Bara du. Du kan med andra ord inte kräva något av någon, utan bara önska.

Det kommer säkert mer på detta tema, men det här får bli en start.

Lämna ett svar