Jag är allt, allt är jag

Våren 2021 blev min första bok äntligen färdig. Den bygger på filosofiska samtal med djur och växter.

”Det behöver skrivas en bok – flera böcker. Det har djuren varit tydliga med redan från början. Fler människor behöver få del av deras visdom. Men inte bara djuren, utan även växterna behöver få berätta och dela med sig av sina perspektiv.

Så vad vill djur och växter dela med sig av när de får tala fritt? De vill berätta om kärlek, mötet med sig själv, inre processer och läkning. Om livet, döden och om frihet. I samtalen vidgas vårt medvetande, vi utmanas till att se bortom vad vi trodde var möjligt.

Kärnan i boken handlar om att omfamna hela sig själv och tillåta varje del. Minnas att jag är allt, allt är jag.”

Du kan läsa mer om och beställa boken HÄR.