Hästträning

Den träning med hästar jag gör baseras på en filosofi som jag kallar ”Att möta sig själv genom hästen”. Det handlar om resan vi gör från ett förhållande med hästen som bygger på dominans, mot ett förhållande som bygger på tvåvägskommunikation där både häst och människa har lika stor rätt att uttrycka sig. Att möta sig själv genom hästen handlar om hur vi tar hästen till hjälp för att spegla oss och för vår egen utvecklings skull. Där hästen får berätta om vad den ser hos oss. Därigenom startar en läkande process både i människa och häst som förändrar hela livet, på alla plan, även de delar av livet som är utanför stallet. Som människa blir vi:

 • Bättre på att lyssna och kommunicera.
 • Mer medvetna om vår energi, intention, känslor, tankar och mönster.
 • Mer tillitsfulla, mindre rädda och styrande.
 • Mer lösningsinriktade och flexibla.
 • Känsligare för våra egna och andras sinnesstämningar. Med en tydlig bild av vem ”jag” är kan jag lättare hantera den flod av information som når mig varje dag.
 • Lugnare och mer balanserade.

De förändringar jag märker hos hästarna är:

 • Större lugn och avslappning.
 • Positivare till träning och umgänge med människor.
 • Lugnare beteende när de vet att de blir lyssnade på.
 • Lugnare, tryggare flockar där de tar med sig vad de lär sig tillsammans med människan ut till flocken.
 • Större självförtroende.
 • Mjukare kroppsspråk.
 • Större vilja att utforska det som känns svårt.

Jag har hållit på med hästar sen 2002, då var jag 6 år och började på ridskola. Hittills i livet har jag hållit på med engelsk ridning, westernridning, PNH, NH, trav, sportkörning, akademisk ridkonst och klickerträning. Jag har aldrig ansetts som den mest begåvade ryttaren/kusken och hästtjejen. Mina styrkor har inte gått hand i hand med det jag fått lära mig och jag har dessutom alltid varit rädd för hästar. Det har känts fel i mig att dra hårdare i tygeln, sparka hårdare med skänkeln, spänna nosgrimman hårdare, veva mer med repet eller slå mer med spöet. När jag hittade den akademiska ridkonsten började jag hitta hem, och under ungefär samma tid hittade jag även djurkommunikation. Sen smög sig klickerträningen in i mitt liv. Jag inspireras även starkt av Noora Ehnqvist och Anna Marciniak.

Den träning jag utför i dag med hästar grundar sig i djurkommunikation, healing och medveten närvaro hos både människa och häst. Min styrka ligger i min empatiska och telepatiska förmåga som gör det möjligt för mig att mer detaljerat och nyanserat förstå hästen, men också att kunna känna snarare än se vad häst och människa behöver för att utvecklas och bygga ett starkare band tillsammans. Utanpå detta använder vi oss av de verktyg som hästägaren helst använder, oavsett om det är ren klickerträning, tryck-eftergift eller hur träningen än ser ut. I vissa fall eller vissa situationer vinklar jag det mer åt ett visst håll. Jag står vanligtvis för djurkommunikation och healingen, men bjuder in dig till en förståelse för hur lätt det kan vara att samtala på det viset.

Jag kan hjälpa er:
* Till en mjukare och tydligare kommunikation där båda får bli lyssnade på
* Fördjupa kontakten med era kroppar, var och en för sig men också tillsammans
* Problemlösning
* Lastträning
* Mer motivation och glädje i träningen
* Djupare kontakt i ridningen med mindre signaler och mer närvaro
* Grundläggande akademisk ridkonst

Mina tränare och inspirationskällor i nuläget:
Hanna Engström
Lina Petersdotter Johansson
Noora Ehnqvist
Relationsbaserad hästträning
Intrinzen
Anna Marciniak

I samarbete med Wellnet och Actiway.